Czy jesteś zainteresowany lub potrzebujesz więcej informacji? Skontaktujemy się z Tobą w ciągu następnego dnia roboczego.

FAQ

V pravidelných termínech až 4× do roka probíhá výplata výnosů přímo na bankovní účet.

Ano, využíváme pevný kurz 25 Kč / 1 EUR, jmenovitá hodnota dluhopisu je tak přepočtena na 800 EUR

(vše je uvedeno ve smlouvě) a výplata výnosů probíhá také  v EUR. 

V případě české daňové rezidentury jsou úroky před vyplacením očištěny o srážkovou daň (15 %),

jedná se tedy o čistý výnos. Pokud má investor jinou daň. rezidenturu, tak si daňovou povinnost řeší samostatně.

1 dluhopis = 20.000 Kč / 800 EUR

Ano, postupně vypisujeme další termíny

 Veškeré detaily ohledně plánovaného využití investic najdete v připraveném Pitch Decku.

Ano, po skončení doby úpisu bude vrácena původní investovaná částka,

případně se můžete rozhodnout dále investovat. 

 Ano, investování je možné i v EUR bez ohledu na místo trvalého pobytu. 

https://www.instagram.com/p/C6IzeXjovyH/